Politika týkající se Cookies internetového obchodu

Obecná ustanovení
1.
Tato Politika týkající se Cookies stanoví pravidla pro uchovávání a přístup k informacím na zařízení Uživatele prostřednictvím souborů Cookies za účelem poskytování služeb elektronickou cestou.
2.
Správcem osobních údajů shromažďovaných prostřednictvím Internetového obchodu je Marcin Błahyj, který vede ekonomickou činnost pod názvem Błahyj Marcin MOSSA se sídlem v Toruni, ul. Barwna 53, 87-100 Toruň, Polsko, číslo DIČ: 8792402272, IČ: 340352543 a Piotr Błahyj, který vede ekonomickou činnost pod firmou MOSSA Piotr Błahyj se sídlem v Toruni, ul. Barwna 53, 87-100 Toruň, Polsko, číslo DIČ: 8792429319, IČ: 341215630, kteří vedou společně sdružení podnikatelů pod názvem MOSSA Marcin Błahyj i Piotr Błahyj s.c. se sídlem v Toruni, ul. Barwna 53, 87-100 Toruň, Polsko, DIČ: 8792554728, IČ: 340440230, adresa elektronické pošty: cz.store@e-mossa.eu - dále jen „Správce“ a které je zároveň Poskytovatelem Internetového obchodu a Prodejcem.
3.
Správce věnuje zvláštní pozornost ochraně zájmů osob, kterých se údaje týkají, a zejména zajišťuje, že nim shromažďovány údaje jsou zpracovávány v souladu se zákonem a shromažďovány pro stanovené zákonné účely a nepodrobené dalšímu zpracování, které není v souladu s těmito účely.
4.
Pojmy použité v Politice týkající se Cookies znamenají:
 1. Zákazník – fyzická osoba, právnická osoba nebo organizační jednotka, která není právnickou osobou, jejíž zvláštní ustanovení udělují právní způsobilost, která zadává Objednávku v rámci Obchodu;
 2. Uživatel – každá osoba, která používá stránky Internetového obchodu, ve prospěch které mohou být poskytovány služby elektronickou cestou, nebo se kterou může být uzavřená Kupní smlouva;
 3. Internetový obchod (Obchod) – internetový servis dostupný na cz.e-mossa.eu, prostřednictvím kterého může Zákazník zadávat Objednávky;
 4. Kupní smlouva – kupní smlouva na zboží ve smyslu Občanského zákoníku, uzavřená mezi MOSSA Marcin Błahyj i Piotr Błahyj s.c. a Zákazníkem, uzavírána s využitím internetového servisu Obchodu;
 5. Objednávka – prohlášení vůle Zákazníka, směřující přímo k uzavření Kupní smlouvy, určující zejména druh a počet zboží;
 6. Soubory Cookies (koláče) – textové soubory zasílány serverem a ukládány na straně návštěvníka Internetového obchodu.
Cookies a provozní údaje
5.
Internetový obchod cz.e-mossa.eu neshromažďuje automatickým způsobem žádné údaje, vyjma údajů obsažených v souborech Cookies během samotného používání webových stránek obchodu.
6.
Soubory Cookies (koláče) jsou malé textové informace ve formě textových souborů zasílané serverem internetového obchodu a uchovávané a ukládané na straně osoby, která navštíví stránky Internetového obchodu (např. na pevném disku počítače, notebooku nebo na paměťové kartě smartphonu – v závislosti jaké zařízení používá návštěvník našeho Internetového obchodu. Tyto obsahují jisté informace spojené s používáním Zákazníky Internetového obchodu cz.e-mossa.eu. Dočasné soubory Cookies jsou odstraňovány v okamžiku zavření prohlížeče, zatímco trvalé soubory Cookies jsou uchovávány také po dokončení vašeho používání webových stránek. Soubory Cookies zrychlují a usnadňují používání Internetového obchodu. Podrobné informace týkající se souborů Cookies, a také historii jejich vzniku lze mimo jiné najít zde: https://cs.wikipedia.org/wiki/HTTP_cookie. Správce využívá soubory Cookie především za účelem dodání Uživateli poskytovaných služeb elektronickou cestou a zlepšení kvality těchto služeb. V této souvislosti Správce a jiné subjekty poskytující v jeho prospěch analytické a statistické služby využívají soubory Cookie, uchovávají informace nebo získávají přístup k informacím, které už byly uchovány v telekomunikačním koncovém zařízení Uživatele (počítač, telefon, tablet apod.). Typy souborů Cookies využívané cz.e-mossa.eu jsou:
 1. Cookies relace – fungují pouze během prohlížení zákazníkem webových stránek obchodu cz.e-mossa.eu, zajišťují správnost jejich fungování a jsou využívány serverem obchodu pro uchovávání informací o aktivitách osoby, která si je prohlíží, což znamená, že v případě přerušení spojení se serverem se může zákazník vrátit na stejné místo na stránkách.
 2. Trvalé cookies – zůstávají v zařízení zákazníka po návštěvě webových stránek obchodu cz.e-mossa.eu, což znamená, že webové stránky si mohou zapamatovat nastavení zákazníka během dalších návštěv stránek, což usnadňuje navigaci a zapamatovává si preference Zákazníka (např. zapamatování si výrobků umístěných do košíku, oblíbených položek ze sortimentu, jazykové verze, výrobků, které zajímají zákazníka apod.).
 3. Cookies externích subjektů – (ang. third parties cookies) – jsou soubory, které pocházejí např. z reklamních serverů, serverů firem a dodavatelů služeb (např. vyhledávání nebo map umístěných na stránkách), které umožňují přizpůsobení zobrazovaných stránek preferencím a zvykům zákazníka.
7.
Správce může zpracovávat údaje obsažené v souborech Cookies během používání návštěvníky stránek Internetového obchodu za následujícími účely:
 1. identifikace Příjemců jako přihlášených v Internetovém obchodě a zobrazování, že jsou přihlášeni;
 2. zapamatování lokalizace Uživatele za účelem přizpůsobení dodávaných informací Uživateli se zohledněním jeho lokalizace;
 3. analýza sledovanosti na základě anonymních statistik s cílem pochopit, jakým způsobem Uživatelé používají Internetový obchod za účelem zlepšení struktury a funkčnosti Internetového obchodu;
 4. pomoci přizpůsobit nabízené Správcem výrobky individuálním preferencím a skutečným potřebám uživatelů, včetně zrychleného vyhledávání výrobků v Obchodě, jakož i personalizace komunikace a zobrazování obsahu;
 5. zdokonalování Obchodu provedením odhadů týkajících se statistik využití Obchodu;
 6. zapamatování si Výrobků přidaných do košíku za účelem provedení Objednávky a udržení relace Uživatele v rámci Obchodu;
 7. zapamatování si údajů z vyplňovaných Objednávkových formulářů, dotazníků nebo přihlašovacích údajů k Internetovému obchodu;
 8. přizpůsobení obsahu stránek Internetového obchodu individuálním preferencím Příjemce (např. týkajících se barev, velikosti písma, uspořádání stránek) a optimalizace používání stránek Internetového obchodu;
 9. vedení anonymních statistik prezentujících způsob používání stránek Internetového obchodu;
 10. pokud Správce získá předchozí informovaný souhlas uživatele, může Správce používat soubory cookies, tagy nebo jiné podobné funkce k získání informací, které umožňují zobrazování reklam jak z Obchodu, tak z webových stránek třetích stran nebo jiným způsobem, na základě analýzy návyků uživatele při prohledávaní.
Správce služby používá soubory Cookies k výše uvedeným cílům mimo jiné ve spolupráci s:
 1. prezentování multimediálních obsahů na webových stránkách Servisu, které se stahují z externího internetového servisu:
  • www.youtube.com (správce Cookies - Google Inc se sídlem v USA: 1600 Amphitheatre Parkway Mountain View, CA 94043);
 2. shromažďování obecných a anonymních statistických údajů prostřednictvím analytických nástrojů:
  • Google Analytics (správce Cookies - Google Inc se sídlem v USA: 1600 Amphitheatre Parkway Mountain View, CA 94043);
  • IAI-Shop.com (správce cookies - IAI S.A. se sídlem v Polsku: Aleja Piastów 30 PL-71-064 Štětín)
  • Microsoft Advertising (správce Cookies - Microsoft Ireland Operations Limited se sídlem v Irsku: One Microsoft Place, South County Business Park, Leopardstown, Dublin 18, D18 P521);
 3. prezentování reklam přizpůsobených preferencím Uživatele pomocí nástroje internetové reklamy:
  • Google AdSense (správce Cookies - Google Inc se sídlem v USA: 1600 Amphitheatre Parkway Mountain View, CA 94043);
  • Facebook.com (správce cookies - Facebook Inc se sídlem v USA: 1 Hacker Way, Menlo Park, CA 94025; nebo Facebook Ireland se sídlem v Irsku: 4 Grand Canal Square, Grand Canal Dock, Dublin, D02 X525);
  • Microsoft Advertising (správce Cookies - Microsoft Ireland Operations Limited se sídlem v Irsku: One Microsoft Place, South County Business Park, Leopardstown, Dublin 18, D18 P521);
 4. přihlášení se k servisu pomocí účtu v jiném servisu:
  • Facebook Connect (správce Cookies - Facebook Inc se sídlem v USA: 1 Hacker Way, Menlo Park, CA 94025; nebo Facebook Ireland se sídlem v Irsku: 4 Grand Canal Square, Grand Canal Dock, Dublin, D02 X525)
  • Google (správce Cookies - Google Inc se sídlem v USA: 1600 Amphitheatre Parkway Mountain View, CA 94043);
  • LinkedIn (správce Cookies: LinkedIn se sídlem v USA: 1000 W Maude Sunnyvale, CA 94085);
 5. používání interaktivních funkcí za účelem propagace servisu pomocí sociálních servisů:
  • twitter.com (správce Cookies - Twitter Inc. se sídlem v USA: 1355 Market St #900, San Francisco, CA 94103) plus.google.com (správce cookies - Google Inc se sídlem v USA: 1600 Amphitheatre Parkway Mountain View, CA 94043);
  • Facebook.com (správce Cookies - Facebook Inc se sídlem v USA: 1 Hacker Way, Menlo Park, CA 94025; nebo Facebook Ireland se sídlem v Irsku: 4 Grand Canal Square, Grand Canal Dock, Dublin, D02 X525)
  • Pinterest (správce Cookies - Pinterest, Inc. se sídlem USA: 651 Brannan Street, San Francisco, CA 94103);
 6. prezentování hodnocení na webových stránkách Servisu, které jsou stahovány z externího internetového servisu, jak i za účely zveřejňování hodnocení zakoupeného výrobku a/nebo Internetového obchodu a jeho sdílení na stránkách níže jmenovaných subjektů, s předchozím získáním souhlasu Zákazníka (příslušné zaškrtávací políčko v procesu objednávky):
  • Google (správce Cookies - Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway Mountain View, CA 94043 USA)
  přičemž tento souhlas může být kdykoliv zrušen Zákazníkem zasláním zprávy na e-mailovou adresu: dane.osobowe@e-mossa.eu.
8.
Standardně většina prohlížečů na internetu, které jsou k dispozici na trhu, implicitně akceptuje ukládání souborů Cookies. Každý má možnost stanovení podmínek používání souborů Cookies pomocí nastavení vlastního internetového prohlížeče. To znamená, že lze např. částečně (např. časově) omezit nebo zcela vypnout možnost ukládání souborů Cookies – avšak v tom posledním případu to může mít vliv na některé funkčnosti Internetového obchodu (například nebude možné projít procesem Objednávky přes Objednávkový formulář s ohledem na to, že nebudou zapamatovány Výrobky v košíku během dalších kroků zadávání Objednávky).
9.
Nastavení internetového prohlížeče v oblasti souborů Cookies jsou podstatná z hlediska souhlasu s používáním souborů Cookies naším Internetovým obchodem – v souladu se zákonem může být takový souhlas vyjádřen také prostřednictvím nastavení internetového prohlížeče. Pokud takový souhlas chybí, mělo by se odpovídajícím způsobem změnit nastavení internetového prohlížeče pro Cookies.
10.
V každém případě můžete zablokovat instalaci souborů Cookies nebo odstranit trvalé soubory Cookies, použitím příslušných možností vašeho internetového prohlížeče. V případě problémů doporučujeme použít soubor pomoc prohlížeče nebo kontaktovat výrobce prohlížeče, který používáte.
11.
Podrobné informace na téma změny nastavení týkajících se souborů Cookies a jejich samostatného odstraňování v nejoblíbenějších internetových prohlížečích jsou dostupné v oddělení pomoc internetového prohlížeče a na níže uvedených stránkách (stačí kliknout na uvedený odkaz):
12.
Správce rovněž zpracovává anonymní provozní údaje spojené s používáním Internetového obchodu (IP adresa, doména) pro generování statistik nápomocných spravování Internetového obchodu. Tyto údaje jsou všeobecné a anonymizovány, to znamená, že neobsahují identifikační znaky osoby navštěvující stránky Internetového obchodu. Tyto údaje se nezveřejňují třetím stranám. .
Závěrečná ustanovení
13.
Internetový obchod může obsahovat odkazy na jiné webové stránky. Naše Politika týkající se Cookies se týká pouze Internetového obchodu cz.e-mossa.eu.
14.
Plná informace týkající se ochrany osobních údajů se nachází v naší Politice ochrany osobních údajů.
15.
Dotazy ohledně pravidel týkajících se Cookies směřujte na e-mailovou adresu: dane.osobowe@e-mossa.eu.
16.
Internetový obchod si vyhrazuje právo na provedení změn a aktualizace této politiky kdykoliv za účelem zajištění, že tato splňuje po celou dobu aktuální zákonné požadavky a odpovídá aktuální nabídce výrobků a služeb. Jakékoli změny budou zveřejněny ve formě jednotného textu obsahujícího změny Politiky Cookies na webových stránkách obchodu cz.e-mossa.eu.
pixel